Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 26 jun 2010

Byggeplaner Konowsgate 1-3 (Vikingtomten).

Husk frist for innspill til kommunen er 18 August 2010

Styret har mottatt brev fra kommunen med informasjon om at planforslag for Konows gate 1-3 er ute til høring.

Styret har diskutert planforslaget og har ikke noen bemerkinger .

De som har bemerkninger til planforslaget må sende disse til Plan- og bygningsetaten senest 18.08.2010.

Planforslaget kan ses på internet ved å klikke her .

Vedlagt er brev fra Plan- og bygningsetaten datert 17.06.2010