Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 11 feb 2013

Dårlig vanntrykk

Vi har i helgen fått meldinger om meget lavt vanntrykk i kranene og dusjene. Dette synes særlig å gjelde leilighetene i de øvre etasjer. Problemet er identifisert og rørlegger jobber nå mandag 11.02.13 kl. 14:50 med saken. Vannet vil periodevis kunne være helt borte mens arbeidet pågår. Vi beklager dette, men ser frem til at alt er ved det normale i løpet av noen timer.