Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 18 aug 2010

Forslag til endring av uteområde

På Generalforsamlingen i mai 2010 ble det vedtatt følgende:

Styret får fullmakt til å videre vurdere løsning for avgrensning av fellesareal samt grillplass.

Vi har nå utarbeidet et forslag på nytt inngangsparti til fellesområdet (se bilde), og har ikke mottatt noen negative kommentarer/synspunkter på dette.

Vi planlegger å få gjort jobben til våren 2011.