Endret: 1 mai 2018     Opprettet: 15 okt 2016

Parkeringsforbudet i Ekebergveien opprettholdes

Bymiljøetaten opprettholder parkeringsforbudet i Ekebergveien ut året.

Styret har fått tilbakemelding på våre forespørsler til Bymiljøetaten vedr. parkeringsforbudet. Ettersom parkeringsforbudet gjør det svært vanskelig for beboere uten egen parkeringsplass å finne parkering, undersøkte vi mulighetene for å få til en ordning hvor våre beboere kunne få anledning til å likevel parkere. Her er svaret vi fikk fra Bymiljøetaten:

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra bla. naboer til dette området, er parkeringsforbudet i Ekebergveien vedtatt opprettholdt til 31.12 2016. Et  evt. parkeringsforbud etter denne datoen er det ennå ikke tatt stilling til.  Vi har forståelse for at det etter parkeringsforbudet har blitt vanskeligere å finne parkering i gata for beboerne i nærområdet.  Men det kan dessverre ikke deles ut midlertidige parkeringsbevis eller tilsvarende på bakgrunn av begrenset mulighet for gateparkering , eller i påvente av eventuell kommende beboerparkering , slik det beskrives i e-posten fra dere.