Endret: 1 mai 2018     Opprettet: 16 jun 2016

Resultatet fra radonmålingen i vinter

Vi gjennomførte vinteren 2016 radonmåling i bodområdene, de fleste leilighetene i 1. etasje og noen utvalgte leiligheter i 2. etasje. Vi har nå fått resultatene av målingen.

Resultatet viser lett forhøyede verdier i enkelte av leilighetene (over 100 bq/m3). Vi har vært i kontakt med Radonlab og fått tilbakemelding på at det ikke er noen grunn til bekymring (vi er langt unna helseskadelige verdier, grenseverdien er på 200 bq/m3). Det anbefales enkle tiltak, fortrinnsvis mer lufting/ventilasjon. Vi etter dette vurdert saken og tatt kontakt med servicepartneren vår for ventilasjonsanlegget. Vi har fått opplyst at anlegget i kjelleren har en CO2/fukt-sensor som avgjør når det slår seg på (fjerne eksos og fukt). Anlegget er derfor av mye av tiden. Dersom vi får anlegget til å gå hele tida, vil vi få et konstant undertrykk som nok vil transportere ut radon som er kommet inn i bygget, og hindre at det stiger opp i etasjene. Vi skal derfor endre innstillingene på ventilasjonen i garasjen. Vi går også over viftene i bodområdene og sørger for at disse gir max ventilasjon. Dette er nok det mest effektive tiltaket vi kan foreta oss. Det kan bli aktuelt med ny måling til vinteren for å sjekke effekten av tiltaket.

Vi gjentar beskjeden fra Radonlab: Slapp av! Det er ingen ting å bekymre seg for. Vi har lave verdier av radon.

-Styret