Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 26 mai 2010

Trygghetskamera

Er nå montert..........

Som vedtatt på generalforsamlingen i mai så har vi nå fått montert trygghetskamerer på strategiske steder i og rundt bygget .

I alt er det 14 kameraer som har blitt montert. Vi håper dette ska ha en positiv effekt på innbrudd, hærverk og tagging i tiden fremover, og vi har allerede positiv erfaring i konkrete saker.

Det vurderes om vi ska anskaffe noen fler kameraer (1-4 stk) for å dekke områder som idag ikke er dekket.

PC server for kontroll av kameraer er plassert i teknisk rom i kjeller (oppgang 3c).

Styret vil invitere alle til "åpen kveld" i dette rom hvor alle som er inntressert kan se hvordan systemet virker. Mer info om dette kommer som egen sak.