26 jan 2020

Fremtidig utbygging av Konowsgate 5-7

Konowsgate 5-7 er avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg, som vil utfylle den siste delen av Konows gate mellom Oslo gate til Ekebergveien.

Styret følger med på utviklingen via Plan- og bygningsetaten, og vi oppfordrer beboere til å følge byggesaker i nærområdet via pbe.no under planinnsyn. På lik linje med byggeplanene på Oslo Hospital vil styret engasjere seg i byggeplaner i Konowsgate 5-7. Styret arbeider for å sikre godt bomiljø for beboere i Klosterhagen. Vi gir derfor innspill i byggeplaner i nærområdet, og har fokus på elementer som for eksempel parkeringssituasjon i nærområdet, trafikk og kollektivtilbud, tap av sol og utsikt for beboere. Styret samarbeider også med lokalpolitikere i byggesakene, der det er naturlig. Dersom du har innspill til byggeplanene kan du formulere disse selv til Plan- og bygningsetaten, eller ta en prat med oss i styret om dine synspunkter.

Her kan du se det nyeste planene for Konowsgate 5-7:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019174215&fileid=8837339