Endret: 26 jan 2020     Opprettet: 8 okt 2019

Nye naboer på Oslo Hospital?

Flere kristne organisasjoner ønsker å samlokalisere seg i en nytt Kirkens Hus på Oslo Hospital sin eiendom. Prosjektet er allerede under utvikling, og som nærmeste nabo vil dette angå oss.

Bygningsmassen på Oslo Hospital har stått ubrukt over lengre tid etter at Lovisenberg Diakonale Sykehus flyttet sine avdelinger opp til St. Hanshaugen. Det er nå planer om å renovere eksisterende lokaler, samt bygge et nytt stort bygg på eiendommen til Oslo Hospital. Nye Kirkens Hus vil bli et stor arbeidsplass hvor det antas at omlag 650 personer vil jobbe. Dette vil naturlig nok bli meget merkbart for oss i Klosterhagen Borettslag.

Styret har forståelse for at bygningsmassen vil bli tatt i bruk igjen, men ønsker en positiv utvikling av nærområdet. Vi vil derfor følge denne saken nøye fremover, og gjøre det vi kan for å sikre interessene til alle som bor her.

De foreløpige planene for Nye Kirkens Hus har vært ute til høring. Styret deltok i sommer på et informasjonsmøte, og sendte i etterkant inn våre innspill. Du kan selv få innsyn i alle saksdokumenter og lese vårt innspill nederst på siden. Vi anser det positivt at våre innspill og innsigleser har fått bred støtte av de ulike politiske partiene i bydelsutvalget. På grunn av den høye verneverdien er også Riksantikvaren og Byantikvaren involvert i saken. Det bemerkes at ingen ting er avgjort i saken, og at det vil være flere runder i det politiske systemet og antakelig flere revisjoner av prosjektet før spaden eventuelt settes i jorda. 

Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten (alle saksdokumenter) 

Styrets innspill (.pdf)