Endret: 1 mai 2018     Opprettet: 1 feb 2017

Parkeringsforbudet i Ekebergveien 1-3 gjeninnføres. Beboerparkering kommer

Midlertidig parkeringsforbud i nederste del av Ekebergveien ble opphevet i begynnelsen av januar. Gata hadde da over lengre tid vært sperret for ordinær parkering. Nå informerer Bymiljøetaten at det kommer et snarlig vedtak om videreføring av parkeringsforbudet. Parkeringsforbudet vil bli opprettholdt frem til ordning med beboerparkering er etablert. I følge Bymiljøetaten forventes beboerparkering å bli innført innen november i år.