26 jan 2020

Revidert forslag Nye Kirkens hus

Asplan Viak AS kom rett før jul med revidert forslag for utbygging av Nye Kirkens hus hvor høyde er nedjustert til 3-5 etasjer. Planforslaget er, og kommer fortsatt til å være, gjenstand for bearbeidelse.

Planforslaget blir neppe klart for offentlig ettersyn før høsten 2020. Da vil naboer, grunneiere og andre berørte, samt offentlige instanser og organisasjoner, bli informert, og kan sende innspill til selve planforslaget. Inntil da kan beboere holde seg oppdatert på plansaken på pbe.no, hvor det også er mulig å abbonere slik at du alltid får informasjon når det kommer ny informasjon i saken. 

Se her for siste planforslag:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019167987&fileid=8815860