17 jan 2018

Fellesskriv om støy og hensyn

En liten påminnelse om ro, støy og hensyn

Styret har over en lengre periode registrert en økning i henvendelser fra beboere som reagerer på sjenerende lyder og støy, også på tidspunkter hvor det forventes ro. Vi bor ganske tett på hverandre her i Klosterhagen, og lyder kan i noen tilfeller lett forplante seg mellom leilighetene. Vi ønsker selvsagt at alle som bor her skal kunne leve og utfolde seg som normalt uten å måtte gå på tå-hev. Samtidig er det viktig å være bevisst på at vi bor i et fellesskap og at gjensidig hensyn til hverandre er en forutsetning for trivsel. Vi ønsker med dette brevet ganske enkelt å øke bevisstheten hos den enkelte når det gjelder lyd og hensyn.

Vi har noen felles kjøreregler og føringer for dette som er gitt i husordensreglene:

“Andelseier plikter å sørge for ro og orden i og utenfor boligen samt på fellesområder. Etter klokken 23.00 hver dag og før kl 11.00 i helgene skal det være ro.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy må skje til tider hvor det er til minst mulig sjenanse for naboene, og innenfor tidene overfor.

På helligdager bør støyende arbeid unngås. Ved fester og sosiale sammenkomster bør naboene varsles på forhånd. Utover tidene ovenfor, skal festene holdes inne i leilighetene. Uansett tidspunkt skal støy ikke være til sjenanse for naboene. Vær grei, vis hensyn.”

Som en utdypning til vedtektene minner vi om at bruk av vaskemaskin, sentrifugering, tørketrommel, oppvaskmaskin o.l. kan skape støy hos andre selv om du ikke hører det i din egen leilighet, og at disse brukes innen tidene ovenfor.