29 jan 2020

Innbrudd i garasjen

Klosterhagen har hatt innbrudd i garasjeanlegget natt til 24.01.20. Gjerningsmannen har tatt seg inn i garasjen gjennom garasjeporten, og har i 1 time og 15 minutter forsøkt å skaffe seg tilgang til og stjele ulike biler og en moped. Styret har hittil registrert skader på 4 kjøretøy.

Hendelsen er politianmeldt av styret, videobevis er sikret og overlevert politiet. Vi har bedt om tiltale for ulovlig inntreden på vår eiendom og tyveri av styrets eiendom (håndsender for port), samt bedt om at erstatningskrav legges til ved en eventuell rettssak. Beboere som har fått skader på sine kjøretøy må selv melde dette til sitt forsikringsselskap og anmelde skadeverk til politiet (kan gjøres digitalt på politiet.no). Henvises i anmeldelse til at styret også har anmeldt og levert videobevis. Vi ber alle beboere om å snarest kontrollere sine kjøretøy i garasjen, da vi ikke kjenner til eier av moped som har fått skade.

Siden gjerningsmannen har fått med seg en håndsender til garasjen har styret besluttet å omprogrammere samtlige håndsendere. Styret vil informere så snart som mulig om når og hvordan de enkelte beboere kan få sine sendere reprogrammert. Inntil videre ber vi om forståelse for at beboere må benytte seg av nøkkel for å åpne garasjeporten i en mellomfase. 

Styret har i tillegg iverksatt følgende tiltak for å øke sikkerheten for våre beboere og våre eiendeler: 

  • Innstallering av ekstra belysning over garasjeport med bevegelsessensor (onsdag 29.01.20)
  • Innstallering av ny motor på garasjeport med løftesperre (torsdag 30.01.20)

Det er aldri mulig å gardere seg helt mot innbrudd, men vi håper at ytterlitgere tiltak har redusert risikoen. Vår kamerasystem ble i perioden oppgradert, men alle kamera er operative og har muliggjort at styret kunne overlevere opptak i god kvalitet til politiet.