12 jun 2017

Branninnstruks og informasjon om rømming ved brann

Klikk her for å laste ned som pdf 

 

Utdypende informasjon om rømming ved brann:

Byggteknisk forskrift (TEK 10) kapittel 11 Sikkerhet ved brann, stiller krav til at byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Normalt skal det være to rømmingsveier i et byggverk.

Det finnes likevel et unntak for byggverk som har en trappeoppgang av typen Tr3. Dette gjelder for Klosterhagen borettslag. Det at trappeoppgangen er av typen Tr3 betyr at døren som lukkes inn mot hver enkelt leilighet skal kunne motstå brann i 60 minutter, i tillegg til at trappeoppgangen er trykksatt. Sistnevnte vil si at dersom det kommer røyk inn i trappeoppgangen, så vil en vifte aktiveres slik at røyken presses tilbake. Dermed holdes trappeoppgangen røykfri og kan fungere som en rømningsvei. Er det likevel ikke mulig å rømme via trappeoppgangen, skal beboer vente på sin balkong til redningsmannskap kommer for å ta vedkommende ned på en sikker måte.

https://dibk.no/byggeregler/tek/