Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 26 mai 2010

Garasjeportåpner

Bestilles hos Norport på telefon 32 16 13 10, eller pr. epost: bente@norport.no

Kontakt styret for å få programert garasjeportåpneren.

Ved problem med programmering av sender mot motor, kontakt Andreas hos Norport, tlf: 91 79 80 28.