Endret: 12 nov 2019     Opprettet: 20 sep 2010

Utleie av leilighet

Hva skal jeg gjøre om jeg ønsker å leie ut leilighet?

Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet. Borettslaget har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som ivaretar kontakten med borettslagets styre.

OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ta kontakt så får du skjema i posten. Vår kontaktperson for bruksoverlating hos OBOS er Marianne Pedersen.

epost: marianne.pedersen@obos.no

tlf: 22 86 82 38

Det ferdigutfylte skjemaet sender du tilbake til:

OBOS

Postboks 6666, St. Olavs plass

0129 Oslo

Skjema skal returneres OBOS, de registrer da utleie i sine systemer og sender brev om styregodkjenning til styret, som da har 20 dager på å svare.

Behandling, registrering og oppfølging av søknader om bruksoverlating koster p.t. 963 kroner eks. mva., og betales til OBOS når alt er i orden. Dette er det andelseieren som må dekke. Hvis leiligheten er leid ut og leietakeren skal endres eller godkjenningen fornyes, koster dette p.t. 482 kroner eks. mva. Prisene gjelder OBOS-tilknyttede boligselskaper