23 nov 2016

Problemer med tv-signalene?

Det har kommet noen henvendelser fra beboerene som opplever at tv-signalene tidvis hakker, at noen kanaler faller ut, eller har problemer med opptaksfunksjonen. Vi har funnet årsaken til dette. Les videre dersom du har lignende problemer.

Da styret på kort tid fikk epost fra tre beboere som opplevde feil med tv-signalene, kontaktet vi RiksTV som kom og inspiserte anlegget vårt. De konkluderte med at anlegget er i god stand, men at problemet ligger hos beboere som hadde gammel eller ikke god nok router. Løsningen vi har hos RiksTV er en hybridløsning hvor noen av kanalene sendes via kabel, mens andre sendes over internett. Det er derfor viktig å koble tv-boksen opp mot internett, fortrinnsvis ikke via wi-fi, men via nettverkskablel for å sikre best mulig forbindelse. 

Vi legger også til at enkelte har opplevd problemer med opptaksfunksjonen dersom harddisken på tv-boksen er full. Hvis du har problemer knyttet til dette anbefales det å slette noe av innholdet på harddisken.